Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 14. 8. 2018

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity. Díky jejich přístupu a informacím, které nám poskytnou, můžeme programy upravovat dětem a studentům „na míru“.

Prázdninový čas však také slouží k ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.  Dovolte, abychom vám přiblížili témata, v nichž spatřujeme pro žáky největší ohrožení. Za zmínění určitě stojí, že děti ve stále mladším věku začínají experimentovat s alkoholem a jinými legálními látkami (cigarety, energy drinky…). Valná část žáků má také potíže nalézat aktivní náplň volného času. Důležitou roli zde určitě hraje internet a moderní technologie, které dětem brání trávit volný čas smysluplně. V neposlední řadě jsme se zabývali programy zaměřenými na práci s třídním kolektivem, kde jsme se soustředili na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro jejich zlepšení.

Prázdninový čas se také snažíme využít k aktualizaci programů všeobecné primární prevence. Do dalšího školního roku vstupujme se stejnou programovou nabídkou. Změny, které provádíme, jsou drobnější. Jejich hlavním cílem je přiblížit se dětem a mládeži v tématech, která se jich bezprostředně dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili na programy spojené s internetem a využíváním moderních technologií.

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adaptační kurzy, které napomáhají žákům, poznat nové spolužáky ve třídě a poskytují návody, jak tento nový kolektiv utužovat.

Těšíme se na všechna nová a další setkání, která na nás v průběhu nadcházejícího období čekají. 

Tým lektorů Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

                                                                                                                                                

 

Tisková zpráva ze dne 14. 8. 2018


SK Bystřice nad Pernštejnem podpořil letos opět denní stacionář Rosa

V sobotu 17. června 2018 se na bystřickém fotbalovém stadionu konal již pátý ročník charitativního turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“, a to pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Turnaje, který byl již tradičně určen mladším přípravkám, se zúčastnilo šestnáct týmů malých fotbalistů. Na hřišti si tento den zahrálo cca 190 dětí. Výtěžek z celé akce bude věnován stejně jako předešlé ročníky turnaje dennímu stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

„Chtěli bychom mnohokrát poděkovat především zástupcům SK Bystřice nad Pernštejnem, kteří se do akce zapojili a společně s dalšími dobrovolníky vytvořili na fotbalovém stadionu velmi příjemnou atmosféru jak pro malé hráče, tak i pro širokou veřejnost,“ vzkazuje Petra Königová, vedoucí bystřického stacionáře.

Pro všechny přítomné byl připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílelo mnoho dobrovolníků. Malí fotbalisté mohli v čase mezi zápasy i po skončení turnaje využít střelby ze vzduchovky, skákacího hradu a trampolíny. U stánku Oblastní charity Žďár nad Sázavou si také mohli vyzkoušet alkoholové brýle či soutěže pro přiblížení života osob s postižením. Připraveny byly tvořivé dílny. V průběhu celého dne bylo pro děti připraveno malování na obličej, které zajistil klub Úsměváčků a paní Ivana Navrátilová z Trpína. Podpořit dobrou věc přišla již tradičně paní Hana Bernovská se svými koňmi. Děti měli možnost prohlédnout si auto bystřického Hasičského záchranného sboru, kdy jim pohotoví hasiči zodpovídali otázky, ukazovali hasičskou výbavu a techniku. Nechyběli zde ani zástupci bystřického policejního oddělení, kteří předvedli policejní automobil a pomůcky, které při svém výkonu povolání potřebují.

„Tento ročník byl již pátý a já si velmi vážím toho, že SK opět denní stacionář Rosa podpořil. Stála jsem u zrodu prvního ročníku turnaje, kdy jsme se s panem Romanem Bártou a panem Josefem Machem po zápase bystřického „Áčka“ dohodli, že zkusíme uspořádat turnaj s charitativní myšlenkou. Denní stacionář Rosa ještě nefungoval. První ročník byl určený pro chlapce s těžkým postižením. Moc si vážím toho, že bystřičtí fotbalisté do toho jdou, chtějí se podílet na pomoci a jsou ochotní svůj volný čas investovat do pomoci někomu dalšímu,“ doplňuje s nadšením Petra Königová. 

Do akce zapojilo přes 30 dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravami fotbalové části, zajišťovali průběh zápasů, ale i realizovali doprovodný program, občerstvení a bezproblémové zázemí pro všechny. „Všem dobrovolníkům bych chtěla mnohokrát poděkovat. Právě díky účastníkům, ať již ze strany pořadatelů či hráčů a návštěvníků byla akce opět velmi úspěšná.  Chtěla bych velmi poděkovat hlavnímu organizátorovi Milanu Hroncovi, bez kterého by fotbalová část turnaje nebyla na takové úrovni, jakou jsme mohli shlédnout. Moje další poděkování patří především hlavním organizátorům celé akce a to panu Josefu Soukopovi a Josefu Machovi. Bez jejich pomoci by myšlenka uspořádání turnaje nebyla realizovatelná. Těším se na další pokračování naší vzájemné spolupráce,“ uvádí na závěr Petra Königová.

Tým denního stacionáře Rosa
Příběh obyčejně neobyčejného jídlonosiče

 

Nejprve bych se vám měl představit. Na první pohled nic zvláštního. Jsem nenápadný, tvary pěkně kulaté a souměrné. Co se ale obsahu týče, bývám dost výživný. Jsem totiž jídlonosič termoobalový.

Tvoří mě tři stejní kamarádi (kastrůlky) s víčky na zakrytí a speciální rukojeť, abych hezky držel pohromadě. Jsem schovaný v hnědém termoobalu, aby mi na cestách nebyla zima.

Můj začátek dobrodružství začíná v mém budoáru s vlastní myčkou na Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem, kde mě pracovité a laskavé ruce pečovatelek označí jménem člověka, kterému budu moci pravidelně vozit teplý oběd. No víte, popravdě na to nejsem úplně sám. Mám k sobě jednoho parťáka, se kterým se střídám. Zatímco parťák veze mému človíčkovi oběd, mě čeká odpočinek a pořádné mytí ve speciální myčce. Další den se vystřídáme.

Když jsem umytý, vydezinfikovaný a mám na sobě jméno, tak mě pečovatelky dají do speciálních košů, kde je nás vždycky víc. Ty koše naloží do velkého auta a začíná pouť za naším naplněním. A to je potom pořádný „fičák“. Jedny ruce mi vyndávají kastrůlky, druhé ruce je naplní dobrotou a třetí ruce mi kastrůlky zase rychle poskládají k sobě a šup, už jsem zase v koši. Jsem naložen zase do auta a už zase cestuji. Někteří z nás jedou jen kousek, třeba hned k vedlejšímu domu, někteří najedou i hodně kilometrů. A potom už nastává to nejhezčí, dostávám se do rukou člověka, kterému je teplý oběd určen. Předají mě ruce pečovatelek, slyším ty milé hlasy a radost ze setkání.

Jsem rád, že jsem tím, čím jsem a můžu sloužit dobré věci. Vždyť jak se říká: láska prochází žaludkem. Tak vám všem přeji, ať neprojde jen žaludkem, ale zůstává mezi vámi.

 

Dobrou chuť!

 

Autorka: Petra Ježová, DiS., sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Foto: Zbyněk Čech

 

 

 

                                                                                                                                                            1. 8. 2018

Koordinátorka dobrovolníků:

Příležitosti pro dobrovolnictví jsou na každém kroku. 

 

Jedním z dobrovolnických center v Kraji Vysočina je i Kambala. Koordinátorkou této služby, která je zařízením žďárské Charity, je Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková. Společně jsme si povídaly o možnostech dobrovolnické pomoci, trendu dobrovolnictví a lidské motivaci k dobrým skutkům.

 

Jitko, Charita slaví 25 let svého vzniku. Jak dlouho v organizaci dobrovolníci působí?

Dobrovolnické centrum žďárské Charity má dlouhou tradici. Vzniklo v roce 2002, tedy před 16 lety. V jeho začátcích pomáhali dobrovolníci především při povodních a humanitárních sbírkách. Postupně se jejich pomoc rozšířila do zařízení Oblastní charity a do dalších spolupracujících organizací žďárského okresu. V roce 2006 získalo centrum oficiální název Kambala (mořská ryba pozn. red.), kterým se odkazujeme k církevním kořenům a křesťanské pomoci bližním.

 

Vy sama jste koordinátorkou necelý rok. Jak byste za svou krátkou praxi ohodnotila zájem veřejnosti o dobrovolnictví?

Mám pocit, že se dobrovolnictví ještě úplně nedostalo do povědomí společnosti. Mnoho lidí netuší, co všechno dobrovolníci vykonávají a mohou vykonávat, kde všude působí a pomáhají. I sami zájemci o dobrovolnictví mají mnohdy jen matné představy o své budoucí dobrovolnické službě. Snažíme se dělat osvětu, různé besedy, především na školách, ale i tak si myslím, že se o dobrovolnictví obecně málo ví a ještě méně mluví. I sami dobrovolníci jsou skromní a málo se „chlubí“ tím, co dělají.

Kde v Charitě dobrovolníci mohou působit?

Dobrovolníky máme téměř ve všech službách Charity. Nejvíce jich působí ve službách pro děti a mládež, mnoho jich pomáhá na akcích pro veřejnost.

„Půjčujete“ své dobrovolnické zdroje i jinam?

Jsme akreditované dobrovolnické centrum, což mimo jiné znamená, že můžeme dobrovolníky vysílat i do jiných organizací. V současnosti působí naši dobrovolníci v různých organizacích ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Křižanově či ve Velkém Meziříčí. Z velké části se jedná o domovy pro seniory, dále pak zařízení pro rodiny s dětmi či pro mládež.

Jaká jsou aktuální statistická data?

Od začátku tohoto roku s námi v charitních službách dlouhodobě spolupracovalo přibližně 50 dobrovolníků a 25 jsme jich vyslali do jiných organizací. Dlouhodobá spolupráce znamená, že dobrovolník má s námi a daným zařízením či službou uzavřenou dohodu o dobrovolnické službě, která vychází ze Zákona o dobrovolnické službě, a pravidelně do tohoto zařízení či služby dochází. K tomuto číslu je třeba připočíst i krátkodobé či jednorázové spolupráce. Celkově pak dobrovolníci od ledna 2018 vykonali více než 2000 hodin dobrovolnické činnosti. Samostatnou kapitolou jsou tříkráloví koledníci. Tady jsou ta čísla obrovská, ale jejich činnost nespadá pod akreditované dobrovolnictví.

Na veřejnosti jsou vidět stále propagační materiály s nábory. Potřebujete stále další dobrovolníky? Máte pro ně pak využití?

Dobrovolníků není nikdy dost. V letním období nás čeká velké množství akcí pro veřejnost a o letních prázdninách i několik příměstských táborů. Právě jednorázové akce jsou dle mého názoru výbornou možností, jak si zkusit být dobrovolníkem. K ničemu se nezavazujete, zjistíte, zda vám činnost vyhovuje, zda je vám mezi pracovníky dané služby dobře, a pak třeba můžeme navázat dlouhodobou spolupráci, pro kterou nabízíme dobrovolníkům široké spektrum činností. Počínaje doučováním školou povinných dětí přes trávení volného času se seniory či lidmi s postižením, kde často využijí své tvůrčí a umělecké schopnosti a dovednosti až po dopomoc v zajištění technického zázemí (administrativa, montáž pomůcek aj.). Možných způsobů zapojení se je velké množství. Vždy je nejlepší se setkat  osobně a všechny varianty probrat. Sladit představy dobrovolníka, jeho časové možnosti, zkušenosti s požadavky jednotlivých zařízení.

Dobrovolník pracuje bez nároku za finanční odměnu? Jak je za jejich volný čas odměníte? 

Mnoho dobrovolníků to nedělá pro nějakou odměnu, ale pro činnost samotnou, pro dobrý pocit, že pomáhají, že jsou užiteční. Především se snažíme, aby dobrovolníkům bylo s námi dobře, aby se v zařízení cítili příjemně a jako součást týmu. To si myslím, že je základ. Pokud se povede a mám možnost dobrovolníky něčím hmotným obdarovat, velmi ráda to dělám. Také se snažím zorganizovat nějaké společné akce či setkání.

Jitko, co myslíte, že vede člověka k tomu, aby se stal dobrovolníkem? 

Když se dobrovolníků ptám na jejich motivaci, nejčastěji uvádějí jako důvod dobrý pocit z pomoci druhým, že chtějí být nějak užiteční, chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Častým motivem studentů k dobrovolnické činnosti bývá i snaha o získání zkušeností a praxe, které by mohli využít v dalším studiu.

 

A Vy sama? Jak dobrovolnickou činnost vnímáte? Je dobrovolnictví trend nebo přežitek?

Já osobně vnímám dobrovolnictví jako běžnou součást mezilidského soužití. Mám kolem sebe mnoho lidí, kteří nějakým způsobem dobrovolníky jsou, a já sama jsem jako dobrovolník v různých projektech dlouhá léta působila. Na druhou stranu se setkávám i s lidmi, kteří nechápou, proč někdo dělá něco pro druhé a zdarma. Proto oceňuji současný trend a snahy zviditelnit dobrovolnictví, motivovat lidi k péči o druhé, k zájmu o dění ve svém okolí. Ono stačí se rozhlédnout. Příležitosti k dobrovolnictví jsou na každém kroku. A všude tam, kde je člověk, je prostor pro dobrý čin.

 

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
Vedoucí Charitní pečovatelské služby:
„Společně s rodinou nastavujeme péči, která má smysl.“

 

Charitní pečovatelská služba je jedním z největších a nejstarších projektů žďárské Charity. Nejen o její nabídce na území Bystřicka a Žďárska, ale i organizačním zázemí jsme si povídali s její vedoucí Mgr. Kateřinou Kučerovou. 

 

Kateřino, jste vedoucí Charitní pečovatelské služby. O koho vaše zařízení pečuje? 

Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a domácnost, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje tým pracovnic složený z jedné vedoucí, dvou sociálních pracovnic, dvanácti pracovnic v sociálních službách na celý úvazek, čtyř pracovnic na dohodu o provedení práce a jedné pracovnice, která má na starosti údržbu a mytí jídlonosičů. Tým Charitní pečovatelské služby máme ryze ženský.

 

Jaké úkony v současné době vaši uživatelé nejvíce potřebují? 

Největší zájem je o dovoz nebo donášku jídla, avšak stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například spadá pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a také úkony osobní hygieny. Velký zájem je i o fakultativní službu, kterou je doprava uživatele. Tu nejčastěji využívají lidé na dovoz a odvoz k lékaři, na úřady či na pořízení běžných nákupů. K zajištění veškeré péče nám velmi napomáhají služební automobily, které plně využíváme, a jsou stále vytížené. Šetří čas, a tím nám pomáhají zabezpečit více péče nejenom ve městech, ale i ve vzdálenějších obcích. Mezi další úkony, které jsou velmi žádané, patří praní a žehlení prádla. Přímo v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem máme prádelnu, kde pereme, žehlíme a provádíme drobné úpravy prádla jako je přišití knoflíku či výměna kalhotové pruženky apod.

 

Zmínila jste, že ve vašem kolektivu pracují pouze ženy. Nechybí vám při vaší náročné práci v týmu mužská síla? 

Role muže nám nejvíce chybí v technických činnostech. Jelikož máme v rámci služby osm služebních automobilů, musíme zajišťovat jejich provoz. Často řešíme drobné úpravy na vozech a občas i nějaké poruchy, a především zde nám mužská síla chybí. A není to jen péče o vozidla, ale i v zimě boj s mrazem a sněhem. Když nám zapadnou garáže a vjezdy sněhem, tak musíme vzít brzy ráno lopaty a sníh odházet a v zimě každé ráno oškrábat okna u vozů, které nemáme garážované. Pak je to údržba prostor pečovatelek, údržba košů, ve kterých vozíme jídlonosiče. Pečovatelky se často i u uživatelů dostávají do rolí údržbářů, ať už je to výměna žárovek, nahození elektrických jističů či správa rozpadajících se klik. A v rámci pečovatelských úkonů je to pak topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva a údržba topných zařízení. Nedávno jsme měli v rámci služby praktikanta – mladého muže a jeho přítomnost byla našimi uživateli velmi kladně hodnocena. Mužský element mezi samými ženami umí dělat divy ????.

 

Už jste naznačila, že jste terénní službou, tzn. že jezdíte do domácností vašich uživatelů. Poskytujete nějakou péči i mimo domov uživatelů vašich služeb?

Ano, běžně poskytujeme péči i mimo bydliště uživatelů, a to již zmíněnou dopravu uživatele, kdy dovezeme seniory tam, kam potřebují. Dále pak poskytujeme doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce a zpět. Tento úkon je také často využívaný, především při doprovodech k lékaři. Obvykle se doprovody pojí s dopravou uživatele. Pečovatelka přijede vozem k domu seniora, doprovodí ho k autu, pomůže nastoupit. Odveze ho například k lékaři, kam ho dovede, je mu fyzickou oporou nebo využije mechanický vozík.

Pokud je třeba, je po celou dobu s uživatelem v čekárně u lékaře. V případě potřeby ho doprovodí do lékárny či na jiné vyšetření a poté mu opět pomůže s nástupem do auta a odveze ho zpět domů. Další službu, kterou mohou senioři využít mimo svoji domácnost, je pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny přímo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem, kde sídlí naše služba. Středisko osobní hygieny jsou speciálně upravené prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny pro osoby s omezenou hybností. Součástí prostoru je velká vana a také prostorný sprchový kout. Celý prostor je bezbariérový. Ve středisku poskytujeme i základní péči o vlasy a nehty. Samozřejmostí u pánů je i úprava vousů. V rámci poskytování zmíněné fakultativní služby, kterou je doprava uživatele, zajišťují pracovnice odvoz a dovoz uživatelů i na středisko osobní hygieny.

 

V jakých lokalitách vás mohou lidé potkat?

Službu poskytujeme v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti 15 km. Lidé nás tak mohou například potkat v Lísku, Štěpánově nad Svratkou, Dalečíně, Polničce či Rudolci. Všechny úkony poskytujeme ve všech lokalitách, kde působíme. Není tedy rozdíl, zda člověk potřebuje dovézt oběd v Bystřici nad Pernštejnem, v Albrechticích nebo v Rudolci.

 

Může vás kontaktovat i rodina, která má imobilního seniora a je třeba se o něj postarat v době, kdy není nikdo z blízkých doma? 

Určitě může, a to vždy na základě žádosti o péči a návštěvy sociální pracovnice přímo u zájemce o službu se vyhodnotí, na co naše péče ještě stačí a jak moc jsme schopni rodině v její péči o blízkého pomoci. V případě, že je péče rozsáhlá a je nutné, aby pracovník byl u seniora nepřetržitě po celou dobu, kdy není rodina doma, nabízíme rodině spolupráci s jinou službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou je Osobní asistence. Osobní asistent zůstává u osoby, která potřebuje péči několik hodin denně. Běžná praxe je, že u jednoho našeho uživatele se prolínají obě služby.

 

Jaká je cena vaší služby?

Cena služby se různí podle poskytovaného úkonu. Každý úkon má svou vlastní cenu a také je důležité, zda je úkon účtován sazbou za hodinu nebo za kus. Úkony se účtují podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to například znamená, že úkon s názvem běžný úklid a údržba domácnosti, který má sazbu 100 Kč za hodinu a který bude v domácnosti seniora proveden za 30 minut, vyúčtujeme za 50 Kč, tedy poměrnou částí dané hodinové sazby. Pro zajímavost uvedu ceny nejžádanějších úkonů, jakými jsou dovoz a donáška jídla, kde je cena 15 Kč za kus, dále doprava uživatele, kde je cena 8 Kč za kilometr. Cena praní a žehlení prádla je 60 Kč za jeden kilogram prádla

 

Předpokládám, že nejčastějším přáním vašich uživatelů je žít co nejdéle doma. Dokážete jim toto přání splnit? 

Máte pravdu. Přáním našich uživatelů, stejně jako každého jiného člověka, je zůstat žít ve své domácnosti, v prostředí, kde je doma. Senioři v případě snížení soběstačnosti preferují setrvání v domácnosti a péči rodiny nebo někoho, kdo se o ně postará tam, kde to znají. Prostředí má na udržení schopností a dovedností seniorů zásadní vliv. Domov není pouze o materiálním vybavení, ale především o vztazích, vzájemné blízkosti, známém prostředí a pocitu bezpečí. A právě proto je zde pečovatelská služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, aby mohly zůstat žít ve své domácnosti, co nejdéle to jde. Ve spolupráci s rodinou se často podaří nastavit péče, která jejich blízkým pomáhá prožít stáří v domě, kde prožili celý život, kde mají své příbuzné, sousedy a známé, a to má jistě smysl.

 

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová (13. 7. 2018)Tisková zpráva ze dne 19. 5. 2018

 

Rosa se nezastaví

Měsíc duben se v bystřickém denním stacionáři Rosa nesl ve znamení mnoha aktivit. Naplno odstartovala canisterapie s paní Dobiášovou a její fenkou. Psí slečna si klienty oblíbila a stejně tak i oni si fenku nemohli vynachválit. Letos se Rosa také zapojila do projektu Čistá Vysočina. Neopomenutelnou akcí byl již každoroční táborák. Příjemné dopoledne proběhlo za přítomnosti rodičů uživatelů. Opékaly se párky a poté se zpívalo a hrálo na kytaru. Uživatelé si zazpívali známé trampské písničky a rodiče se k nim s chutí přidali.
V dubnu se uživatelé rovněž vydali na výlet do denního stacionáře Nesa, který se nachází ve Velkém Meziříčí, aby zde společně nacvičovali písně na listopadové vystoupení do Rájce Jestřebí. Nesa na oplátku slíbila, že v květnu přijede procvičit své hlasivky do Rosy. A tak se také stalo. „Ve středu 9. května jsme si společně opekli párky a poctivě natrénovali písně, protože letos máme nový repertoár. Trénujeme i písně od známé hudební skupiny Jelen,“ sdělila Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa.

„Jeleny jsem před tím moc neznala, ale od té doby, co je trénujeme, tak se stali jednou z mých oblíbených kapel. Písničky trénuji i sama doma,“ uvedla uživatelka denního stacionáře Veronika. Na začátku května si vyrazili uživatelé a pracovníci Rosy na procházku na nedalekou hasičskou zbrojnici, kde právě probíhal den otevřených dveří. Profesionální hasiči provedli klienty po celé budově a ukázali jim veškerou techniku. „Příští rok se opět těšíme na příjemnou návštěvu,“ vzkázala Petra Königová.

 

Autorka tiskové zprávy: Alexandra Ostrá, DiS.

 

 

Tisková zpráva ze dne 22. 4. 2018

 

 Žďárská Charita uklízela Vysočinu

 

I v letošním roce se uživatelé a pracovníci žďárské Charity opět zapojili do projektu Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“.

 

Ve Žďáře nad Sázavou se do úklidu zapojil Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení, a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka. Do přírody vyrazila Ponorka letos dokonce dvakrát. Poprvé se „staršáky“, tzn. klienty od 12 ti do 20 let a podruhé s mladšáky, tzn. klienty od 7 let věku.  „Jsme rádi, že jsme mohli společně vyrazit ven. Děckám jsme připravili ekologický kvíz a drobné odměny. Potěšilo nás, jak se nakonec všichni pro úklid nadchli,“ popisuje s nadšením Veronika Brychtová, vedoucí Ponorky.
Po pracovní době se do úklidu kolem cyklostezky směr Pilská nádrž pustila i Správa žďárské Charity. „Letos jsme se zapojili už podruhé. Bereme to jako teambuilding. Uděláme něco prospěšného, a pak vše zakončíme u kávy v blízké cukrárně,“ sdělila účetní Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Marie Havlíková.

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem stejně jako v loňském roce vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. „Jsem moc ráda, že jsme navázali na minulý rok, kdy nás v úklidu podpořila třída 5. B Základní školy Nádražní. Naši uživatelé i děti ze základní školy jsou nadšení pro prospěšnou věc a již nyní plánujeme další úklidové akce,“ uvedla Bc. Petra Königová, vedoucí Rosy. Za své si vzali oblast cyklostezky a okolí Domanínského rybníka. Stejně tak se v Bystřici již tradičně zapojila i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah.

Ve Velkém Meziříčí se mezi účastníky kampaně přidal denní stacionář Nesa. Ti se jako každý rok postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. Na úklidovou skupinku čekala v závěru odměna v podobě občerstvení, které připravili ti, kteří se úklidu z důvodu náročnosti terénu zúčastnit nemohli. „Naše lokalita je rok od roku čistší. Příště si vybereme jinou, kde budeme mít větší úlovky,“ sdělila závěrem Bc. Marcela Judová, sociální pracovnice Nesy.

 


Lenka Šustrová

 

 

 

 E.ON testuje unikátní službu. Při výpadcích elektřiny nově pomohou s informováním obyvatel hasiči

Praha, 9. března 2018

Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých krajích. Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla v Kraji Vysočina. Postupně se služba rozšíří na celé distribuční území společnosti E.ON.

„Po orkánu Herwart v říjnu loňského roku byla v některých oblastech Vysočiny obnovena dodávka elektrické energie až po několika dnech. Co v této situaci lidem nejvíce chybělo, byl dostatek aktuálních informací, kdy mohou znovuzapojení očekávat,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Testování služby, jež proběhlo tento týden, potvrdilo, že spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. „V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. Vysočinu považujeme za pilotní region a do budoucna bychom tuto spolupráci s hasičským záchranným sborem chtěli rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním na zákaznickou linku.“ 

V případě kalamity a rozsáhlejších výpadků elektřiny předá centrální dispečink společnosti E.ON detailní informace hasičům. „My jsme následně schopni informovat všechny starosty v postižených oblastech formou hromadné SMS zprávy v řádu několika desítek minut. Informaci předáme, i když jsme si vědomi toho, že v době odesílání SMS touto cestou již nemusí být síť mobilních operátorů v daných místech plně funkční a s dlouhotrvajícím výpadkem elektrické energie může docházet i k výpadkům těchto komunikačních kanálů. I přesto chceme využít všechny dostupné prostředky, které máme a aktuální informace distribuovat, zvláště pokud se to týká našeho strategického partnera v oblasti krizového řízení, kterým starosta obce bezpochyby je,“ dodává Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což představuje asi 2,8 milionů obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém kraji. Na celé toto území by se unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit během letošního jara.

 

Kontakty

Martina Slavíková

tisková mluvčí a vedoucí Koncernové komunikace

M +420 603 800 664, martina.slavikova@eon.cz

www.eon.cz
Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2018

 

Ve Včele se slavil Masopust

 

Uživatelé bystřického volnočasového klubu Včela slavili letošní „ostatky“ ve velkém.

pátek 9. února navštívili v kostýmech denní stacionář Rosa.
„Při krátkém programu jsme si popovídali a zazpívali s klienty Rosy. Ti byli velmi překvapeni a především nadšeni z našich masek,“ sdělila Lenka Skryjová, pracovnice klubu Včela.

pondělí 12. února vyrazili uživatelé Včely opět v maskách tentokrát do mateřské školy Čtyřlístek, kde dětem vyprávěli pohádky, do jejichž dějů byly zapojeny právě jejich převleky.

To největší veselí odstartovalo až v úterý 13. února v restauraci Hotelovka. Tam se konalo již tradiční každoroční masopustní veselí, na které se místní velmi těšili. „Děkujeme všem účastníkům a organizátorům programu, a to zejména všem maskám, folklórnímu souboru Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou a panu Kazdovi za hudební doprovod,“ vzkazuje závěrem Lenka Skryjová.

 

Pracovnice klubu VčelaTisková zpráva 12. 2. 2018

Bystřická Charitní pečovatelská služba pomáhá tam, kde je „doma“

Charitní pečovatelská služba, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, působí v Bystřici nad Pernštejnem od roku 2004. Jejím posláním je pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či  chronického onemocnění, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zkrátka doma. 

„Naše služba přichází ve chvíli, kdy si člověk není schopen zajistit péči o vlastní osobu, domácnost a řešit běžné záležitosti. Snažíme se podporovat uživatele v dosavadním způsobu života, respektovat jeho zvyklosti, poskytovat péči tzv. šitou na míru jeho potřebám,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Kučerová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

O jakou péči konkrétně jde? „Naše pečovatelky pomohou při oblékání, při přesunu na lůžko či na vozík, při chůzi v bytě i při pohybu mimo domácnost, při běžné denní hygieně, při koupání  v domácím prostředí nebo ve středisku osobní hygieny. Toto středisko se nachází v prostorách našeho sídla v domě s pečovatelskou službou. Slouží lidem, kteří nemají doma vhodné podmínky pro osobní hygienu. Je bezbariérové, vybavené vanou i sprchovým koutem. Pokud se uživatel do střediska nemůže dopravit sám nebo s pomocí rodiny, nabízíme možnost dopravy vozem pečovatelské služby,“ doplňuje Kateřina Kučerová. 

A jaké úkony Charitní pečovatelská služba dále nabízí? Pracovnice zajistí nákupy, pochůzky, vyzvednou léky, zajistí dopravu a doprovod k lékaři nebo na úřad. Pomohou při přípravě jídla, zprostředkují a dovezou oběd. V neposlední řadě také pomohou při uklidu v domácnosti či se postarají o vyprání a vyžehlení prádla.

Velmi pěkně popsala pečovatelskou službu jedna z uživatelek v dopise, který od ní pečovatelky nedávno obdržely: „Je to dobře fungující služba pro seniory a lidi staré, co si ledacos nezvládnou už sami  udělat, případně i pro nemocné. I já do té poslední skupiny patřím, proto jsem uvítala, že něco takového je. S její pomocí mám doma čisto, když mně dochází léky, žádný problém. Děvčata – já jim tak říkám – je pomohou sehnat, a tak je to se vším, a k tomu s úsměvěm, a to je hned člověku veseleji.“

Služba je poskytována nejenom v Bystřici nad Pernštejnem, ale také v okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 15 km. Provozní doba pro terénní službu je po celý týden včetně víkendu od 7 do 20 hodin. Zázemí služby je  v přízemí domu s pečovatelskou službou na Hornické 643, kde jsou pečovatelky v pracovní dny k zastižení od 7 do 15 hodin.

V rámci služby fuguje také půjčovna kompenzačních pomůcek, která je určena pro širokou veřejnost, nikoliv pouze pro uživatele Charitní pečovatelské služby. V půjčovně jsou k dispozici např. polohovací lůžka, toaletní křesla, chodítka, mechanické vozíky.

V případě zájmu o naše služby je možné kontaktovat vedoucí
Mgr. Kateřinu Kučerovou, DiS.,                  tel. 566 551 766, 777 155 374, e-mail:
katerina.kucerova@zdar.charita.cz

Autorka tiskové zprávy: Zdeňka Bartošová, DiS. sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby Bystřice nad Pernštejnem

Foto: Zbyněk Čech

 

 

Tisková zpráva ze dne 8. 2. 2017

 

Tříkráloví koledníci byli odměněni

 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který činil o 250 tisíc Kč více než v roce 2017, svědčí nejen o obrovské solidaritě lidí a ochotě pomáhat potřebným, ale také o nadšení a darování volného času téměř dvou tisíc koledníků na území žďárského okresu.

Jako poděkování pro ně uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou v průběhu ledna hned několik akcí. První z nich byl již tradiční Tříkrálový koncert v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, kde v neděli 14. ledna 2018 vystoupily hudební soubory Schola Jakoby z Dalečína a Uskupení mladých hudebníků z Nového Města na Moravě. Malí i velcí koledníci z Velkého Meziříčí a okolí mohli v neděli 28. ledna 2018 shlédnout divadelní představení Zlatovláska od Víti Marčíka v Jupiter Clubu. Pro koledníky ze Žďárska, Novoměstska a okolí bylo k poslednímu lednu připraveno promítání filmu Psí poslání v kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou. Ani koledníci z okolí Bystřice nad Pernštejnem nebyli o odměnu ochuzeni. Pro ně se podařil zajistit bezplatný vstup do bazénu v Bystřici nad Pernštejnem.

 

 „Všem koledníkům velmi děkujeme a budeme se těšit zase příští rok,“ vzkazuje ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená

 

Tyto akce by Oblastní charita Žďár nad Sázavou nemohla uspořádat bez podpory a ochoty farnosti sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, Jupiter Clubu s.r.o. ve Velkém Meziříčí, Kultury Žďár p. o. a Areálu sportu a kultury s.r.o.  Bystřice nad Pernštejnem.

„Tímto všem děkujeme za podporu a bezplatné zapůjčení prostor,“ vzkazuje závěrem Jana Zelená. 

 

Autorka tiskové zprávy: Jitka Milčáková

sponzori-tz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva: 19.1.2018


1. ročník Šikland Winter Race v Šiklově mlýně, v největším přírodním zábavním areálu v ČR


Čtyřkolkáři a buggysté ovládnou Šikland!


O víkendu 3.- 4. února se v Šiklově mlýně, ve Zvoli nad Pernštejnem, uskuteční 1. ročník Šikland Winter Race. Jedná se extrémní zimní závod čtyřkolek a side by side. Zúčastnit se mohou jak hobby, tak profi jezdci. Závod je velkým lákadlem, jelikož v ČR se v tomto období žádný jiný závod tohoto typu nepořádá. Závodit se bude v Offroadovém areálu, na cca 5,5 km dlouhé crossové trati. Závod je přístupný návštěvníkům.
Závod odstartují v sobotu 3.2.2018, v 10:30 čtyřkoly, které čeká zhruba čtyřhodinová adrenalinová trať. Po skončení závodu se v 15:30 na start připraví právě buggyny, které odjedou dvouhodinový extrémní závod. Jakmile poslední závodník projede cílem a závod bude ukončen, proběhne v prostorách westernového městečka, v Mexico hall, vyhodnocení závodu a předání cen. Pro závodníky a návštěvníky však předáním zábava nekončí, celý večer je budou provázet kapely Pangeit a Horkýže Muchy (rev. Horkýže Slíže). Program večera také doplní tombola o hodnotné ceny.
Nedělní den bude již ve volné režii zúčastněných, kdy si mohou projet Offroadovou trať dle libosti.


Bc. Simona Hanusová
Marketingový manažer

Tel: +420 734 115 071
E-mail: propagace@sikland.cz


Šikland, a.s.
592 56 Zvole nad Pernštejnem
SVĚT, KTERÝ VÁS BAVÍ

 


Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

Rosa děkuje za dar domovu pro seniory Mitrov

 

Před koncem roku 2017 navštívila denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi milá návštěva. Byla to paní Miroslava Špačková, vedoucí aktivizačního úseku, která pracuje v domově pro seniory Mitrov. Přijela pozdravit uživatele i pracovníky stacionáře a zároveň při té příležitosti předat finanční dar v hodnotě 4 100 korun, který vybrali pracovníci domova a rozhodli se ho věnovat dennímu stacionáři. Ten ho využije na pokrytí volnočasových aktivit uživatelů.
„Chtěli bychom kolektivu domova pro seniory Mitrov mnohokrát poděkovat, že se rozhodli nás podpořit. Velmi si vážíme toho, že si vybrali právě nás a jsme moc rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Na jaře bychom rádi Domov pro seniory také navštívili,“ vzkazuje Bc. Petra Königová, DiS.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

 

Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za finanční dar

 

Sportovní klub SK Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v červnu loňského roku charitativní fotbalový turnaj, jehož součástí byla veřejná sbírka určená na podporu bystřického denního stacionáře Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Sbírka trvala po celý rok 2017. V prosinci předali zástupci bystřického fotbalového klubu vedení žďárské Charity dar v hodnotě 38 000 korun. 

„Ráda bych celému sportovnímu klubu velmi poděkovala. Vážím si naší spolupráce a jsem nadšená, že ji stále rozvíjíme a máme na co navazovat. Na přípravě turnaje se podílí mnoho lidí, ať už z fotbalových řad či z veřejnosti. Ráda bych poděkovala také jim. Bez jejich pomoci a podpory by se nepodařilo akci zrealizovat. Nemalé díky patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. Za vybrané peníze bychom uživatelům rádi pořídili nové pomůcky, zorganizovali výlety a jiné akce,“ vzkazuje všem vedoucí bystřického stacionáře Petra Königová.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 7. ledna 2018


Ředitelka žďárské Charity: Největší odměnou je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc.

 

Paní ředitelko, osmnáctá Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Kolik dobrovolníků se do této celorepublikové kampaně ve vašem regionu zapojuje a jaká je jejich činnost?

Do letošní Tříkrálové sbírky se aktuálně zapojuje zhruba 2 000 koledníků, což je číslo, které mi připadá až neuvěřitelné. V tuto chvíli máme rozdáno 507 pokladniček. Tříkráloví koledníci od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic, navštěvují naše domovy, předávají radostnou zvěst o narození Ježíška, obdarují tříkrálovým cukříkem, předají informační letáček a požádají o finanční příspěvek pro potřebné.

 

Takové množství dobrovolníků již vyžaduje určitou koordinaci. Jak máte zabezpečeno to, aby se všechny informace dostaly i k tomu nejmenšímu koledníčkovi?

Při koordinaci v různých lokalitách je důležitá pozice tříkrálových asistentů. Těch je v tuto chvíli sedmdesát. Mají za úkol předávat informace vedoucím tříkrálových skupinek, organizačně koordinovat jednotlivé skupinky, vysílat na různá území regionu a být jim podporou. To vše se uskutečňuje pod záštitou hlavní koordinátorky sbírky, která je naší pracovnicí. Ta v prosinci rozváží veškerý materiál tříkrálovým asistentům, sestavuje plány, koordinuje práci asistentů a v lednu uzavírá sbírku, vede statistiky, potřebnou administrativu. Samozřejmě je také spoluorganizátorkou doprovodných akcí jako je žehnání koledníčků, spolupráce na přípravě tříkrálového koncertu apod. Pro tento ročník je zajímavostí změna na pozici koordinátora sbírky. Po čtyřech letech se z důvodu milých mateřských povinností změnila osoba koordinátorky. Veroniku Dobrovolnou vystřídala Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková.

 

Na začátku ledna často bývá mrazivé počasí. V terénu se dobrovolníci mohou potkat i s nevlídnými reakcemi. Jak je motivujete k jejich činnosti? Co myslíte, že je jejich hlavním hnacím motorem k tříkrálovému koledování?

Největší odměnou pro nás všechny, kteří se do sbírky různými způsoby zapojujeme, je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc, a to je, jak se domnívám, též motivací koledníků.

Koledníky se pak každoročně snažíme odměnit malou pozorností, protože jim chceme poděkovat za jejich nasazení a současně věnovat něco na památku. Tentokrát je to malá peněženka s motivem Tří králů, spíše určená dětem. Zároveň jsme letos nově zajistili pro koledníky v jednotlivých regionech odměnu v různých formách, někde mají možnost návštěvy kina, divadelního představení či využití bazénu. Pro asistenty sbírky, kteří se o koledu starají v jednotlivých oblastech, vyrobila koordinátorka sbírky malé sádrové anděly.

Co se týká nevlídných reakcí od veřejnosti, musím s radostí říci, že se s nimi koledníci naštěstí setkávají stále méně, což mě utvrzuje v tom, že většina lidí je dobrých a chce pomáhat.

 

O tom, jak bude úspěšná letošní sbírka, se dozvíme až v druhé polovině ledna. Jak jste využili loňský výtěžek, který přesáhl částkou třímilionovou hranici? 

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2017 pomohl již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější projekty podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v akutní nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb. Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu. 

Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

Díky tříkrálovým financím byly zkvalitněny i provozovny našich kompenzačních pomůcek, které jsou veřejností často využívané.

Významně výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří též Charitní pečovatelskou službu, o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou poskytovány prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického centra Kambala, které mimo jiné zaštiťuje Tříkrálovou sbírku.

Dále bylo v rámci mezinárodní pomoci podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja a provoz zubní ordinace a pečovatelské služby včetně zajištění zdravotních prostředků a léčiv v rumunském Banátu.

Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení zdravotní situace mladého muže, který je po těžké autonehodě odkázán na vozík, příspěvkem na nákup motomedu, který využívá k rehabilitaci. 

 

Letošní koleda ještě neskončila. Přesto se zeptám, zda už víte, kam budete směřovat získaný výtěžek sbírky?

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb naší organizace. Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno.

 

V letošním roce slavíte i 25. výročí vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dokážete po letech vyčíslit, jak se liší výsledek prvního ročníku oproti současným výtěžkům? 

Ráda vzpomínám na začátky mého působení ve žďárské Charitě, kdy jsem před šestnácti lety byla účastna mé první Tříkrálové sbírky. Ta úplně první ale proběhla už o rok dříve v roce 2001 s výtěžkem 12 471, které tehdy vykoledovalo zhruba dvanáct králů. Během osmnácti let jsme se s Boží pomocí dostali až na úctyhodnou třímilionovou hranici za podpory dvou tisíc koledníků, bez kterých by se tato tříkrálová kampaň nemohla konat. Proto bych chtěla využít této příležitosti a všem koledníkům, dárcům i dalším podporovatelům naší práce bych ráda poděkovala. Právě pro ně pořádáme již dvanáctý ročník děkovného Tříkrálového koncertu, který se v letošním roce opět uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Těšit se můžete na vystoupení Uskupení mladých hudebníků z Nového Města na Moravě a Scholy mládeže s názvem Jakoby, která působí v Dalečíně. Koncert se uskuteční i v rámci oslav našich 25. narozenin.

 

Děkuji za rozhovor.

7. 1. 2018

Lenka Šustrová

 

Více na www.zdar.charita.cz 

nebo www.trikralovasbirka.cz 

 

partneri

 

 Tisková zpráva ze dne 6. ledna 2018 

Rosa děkuje Free Runu

V červnu 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní akce Free Run. Výtěžek této aktivity podpořil denní stacionář Rosa ve výši 18 200 korun. Finanční prostředky byly z části využity na pokrytí nákladů dopravy uživatelů do stacionáře. 

 

Služeb stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem využívají obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí v okruhu zhruba dvaceti kilometrů. Jedná se o děti i dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajištění dopravy je pro většinu uživatelů nutnou podmínkou k tomu, aby mohli služeb stacionáře využívat. Uživatelé nemají možnost využít městské hromadné dopravy, jsou upoutáni na vozík a veřejná doprava v místě bydliště není bezbariérová, či nemají potřebný doprovod, který by jim zajistil podporu a pomoc při dopravě do stacionáře. Jedná se především o uživatele, kterým poskytují péči rodiče, nebo jejich nejbližší ve vyšším věku, či chodící do zaměstnání nebo matky pečující o další děti. Někteří pečující nevlastní automobil. Zajištění dopravy je pro některé uživatele jedinou možností, jak se do stacionáře dopravit. Denní stacionář Rosa vlastní automobil s úpravami pro přepravu osob na vozíku, díky kterému může dopravu osob s postižením do stacionáře zajistit. 

„Zajištění dopravy pro uživatele je velmi finančně nákladné. Stále hledáme zdroje, jak tuto službu pokrýt, proto jsem velmi rádi, že se zástupci Free Runu rozhodli podpořit právě nás a naši službu. Velmi si této pomoci vážíme. S organizátory Free Runu jsme navázali spolupráci i v jiných oblastech. Naši uživatelé například vyráběli pro akci srdíčka z keramiky.  Děkujeme a těšíme se na další „společný běh pomoci potřebným“,“ vzkazuje závěrem Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 30. 12. 2017

My tři králové jdeme k vám…

Tak zní první slova koledy, která prvního ledna rozezvučí ulice měst a obcí na území okresu Žďáru nad Sázavou. I sem zavítají tři králové, aby nejen svým zpěvem oznámili radostnou novinu o narození Krista.
Jaká byla jejich jména a jaké dárky s sebou králové přinesli právě narozenému Ježíškovi?

V evangeliu se nehovoří o králích, ale o mudrcích z východu, kteří právě narozenému Ježíškovi přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři: Kašpar, což znamená „Strážce pokladu“, Melichar s významem jména „Král je světlo“ a Baltazar, jehož jméno znamená „Ochraňuj můj život“.

Jak vznikla tradice tříkrálového koledování?

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za tři krále, aby přinášeli do domovů požehnání. Všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen tří králů, ale není tomu tak. Jsou zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“ - „Kristus žehnej tomuto domu.“ Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Začíná osmnáctá Tříkrálová sbírka.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Koledníci tak nejen pokračují v šíření tradice, ale mohou vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.

Letošní již osmnáctá Tříkrálová sbírka začíná v pondělí 1. ledna a potrvá až do neděle 14. ledna 2018. Koledníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou je možné poznat dle průkazky vedoucího skupinky a kasičky označené logem Charity, razítkem Kambaly – dobrovolnického centra a razítkem pečetící obce či města.

„V letošním roce bylo vydáno do oběhu 505 kasiček, což je zase o něco více než v loňském roce. V minulém roce se díky pomoci více než 2 000 dobrovolníků podařilo vykoledovat 3 058 807 Kč,“ vysvětlila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, nová koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta ve své funkci vystřídala Veroniku Dobrovolnou, která se po čtyřech letech koordinace tříkrálové koledy připravuje na mateřské povinnosti.

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. “Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb ze strany měst a obcí, dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno,” uvedla Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Lenka Šustrová

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, mob.: 777 755 444, 
e-mail: jitka.milcakova@zdar.charita.cz


partneri

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 12. 2017

 

Žďárská Charita zkvalitnila své služby díky finanční podpoře Tříkrálové sbírky

 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomohl během roku již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější kroky podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

„Našim zdravotním sestrám, pečovatelkám a osobním asistentům usnadňují vozy dostupnost do různých míst rozlehlého žďárského okresu a zefektivňují jejich práci,“ sdělila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, koordinátorka Tříkrálové sbírky roku 2018.

 

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních instit

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« srpen 2018 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Bc. Michaela Kolářová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2018 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák